Krajowy Rejestr Sądowy
Licencja UE na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
Licencja PL na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
Numer Identyfikacji Podatkowej
Polisa Ubezpieczeniowa Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON